header

Liên hệ

Công ty Cổ phần Thang Máy Năng Lượng

VĂN PHÒNG CHÍNH: 216 Lô 9 Đằng Hải Hải An Hải Phòng

Tel: 0913.353.329

CHI NHÁNH QUẢNG NINH: 1 Đặng Dung , Hạ Long, Quảng Ninh

Tel: 0225.8830986

CHI NHÁNH CÁT BÀ: Số 75 Phố Tùng Dinh, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng

Tel: 0225.8830986

VĂN PHÒNG TẠI THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN: : Khu phố Bao Trình thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình

Tel: 0225.8830986

Hotline: 0707.216.888

Fax:

Email: e@thangmaynangluong.com.vn

VĂN PHÒNG CHÍNH

Địa chỉ: 216 Lô 9 Đằng Hải Hải An Hải Phòng

Email: e@thangmaynangluong.com.vn

Tel: 0913.353.329

Hotline: 07072.216.888

CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: 1 Đặng Dung , Hạ Long, Quảng Ninh

Email: e@thangmaynangluong.com.vn

Tel: 0225.8830986

Hotline: 0707.216.888

CHI NHÁNH CÁT BÀ

Địa chỉ: Số 75 Phố Tùng Dinh, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, TP Hải Phòng

Email: e@thangmaynangluong.com.vn

Tel: 0225.8830986

Hotline: 07072.216.888

VĂN PHÒNG TẠI THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN

Địa chỉ: : Khu phố Bao Trình thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy - Thái Bình

Email: e@thangmaynangluong.com.vn

Tel: 0225.8830986

Hotline: 0707.216.888